Object structure
Title:

Wpływ pandemii Covid-19 na poziom bezrobociana terenie miasta Krakowa

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

Title in english:

The impact of the Covid -19 pandemic on the level of unemployment in the City of Krakow

Creator:

Jurek, Krzysztof

Contributor:

Buczko, Jerzy. Redakcja

Subject and Keywords:

bezrobocie ; rynek pracy ; koronawirus ; Kraków ; poziom bezrobocia

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 48(3)/2023, s. 77-89

Abstrakt:

Pandemia Covid-19, jak również powiązany z nią kryzys gospodarczy w znacznym stopniu doprowadziły do zwiększenia się liczby osób bezrobotnych w całej Polsce. Po latach, w których nastąpiła widoczna poprawa pod względem zmniejszenia się liczby osób bezrobotnych, nastąpił „przymusowy regres”. Osoby, które były zmuszone do zarejestrowania się w powiatowych urzędach pracy to nie tylko te, które straciły pracę, ale również te, których stan zdrowia nie pozwalał na to, aby mogły podjąć pracę na pełny etat. Jednakże należy pamiętać, że w dalszym ciągu osoby zarejestrowane ze statusem osoby bezrobotnej chcą uczestniczyć nie tylko w podnoszeniu swoich kwalifikacji, lecz również były zainteresowane aktywizacją zawodową w różnych formach. Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim wskazanie, czy pandemia Covid-19 przyczyniła się do wzrostu liczby osób bezrobotnych na terenie miasta Krakowa. W tym celu dokonano analizy zmian, które nastąpiły od 2015 roku aż po dziś dzień. Powyższy temat został opracowany z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych. Literatura, którą posłużono się przy tworzeniu artykułu, należy zarówno do polskich, jak i zagranicznych autorów. Dane internetowe pochodzą ze specjalistycznych stron o tematyce zbliżonej do prezentowanej, takich jak Grodzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Główny Urząd Statystyczny. Na ich podstawie dokonano przeglądu oraz dokonano analizy treści powyższych materiałów.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0054.4383

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 48(3)/2023

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

×

Citation

Citation style: