Object structure
Title:

Rodzaje przedsiębiorczości na rynku marihuany w Stanach Zjednoczonych

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

The Types of Entrepreneurship in the United States Cannabis Market

Creator:

Nowicka, Maja

Contributor:

Borkowska, Bożena. Redaktor

Subject and Keywords:

regulacja ; rynki narkotyków ; marihuana ; przedsiębiorczość ; regulation ; drug market ; marijuana ; entrepreneurship

Description:

Nowicka, M. (2023). Rodzaje przedsiębiorczości na rynku marihuany w Stanach Zjednoczonych. W B. Borkowska (red.), Ekonomia (s. 76–88). https://doi.org/10.15611/2023.05.5.07

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy jest wskazanie społecznych i gospodarczych skutków przedsiębiorczości produktywnej i destrukcyjnej występującej na rynku marihuany w Stanach Zjednoczonych. Różnice w efektach wynikają z legalizacji produkcji i konsumpcji narkotyku w poszczególnych stanach. W. Baumol w swojej koncepcji wyodrębnia rodzaje przedsiębiorczości pod względem skutków oddziaływania przedsiębiorstw na otoczenie i rozwój społeczno-gospodarczy. Wyróżnia on przedsiębiorczość produktywną, nieproduktywną oraz destrukcyjną. Wprowadzanie oraz modyfikacja regulacji prawnych dotyczących produkcji, handlu i dystrybucji marihuany w kraju ma duży wpływ na interpretację skutków działań przedsiębiorstw. Znaczący wpływ na procesy legislacyjne dotyczące marihuany i innych narkotyków w Stanach Zjednoczonych mają grupy interesu. Rynek marihuany w USA rozrasta się, a swoim dynamicznym rozwojem wpływa na otoczenie. W niniejszej pracy rozważaniom poddane zostaną społeczne i gospodarcze efekty wywołane zmianami regulacji prawnych dotyczących produkcji, handlu, dystrybucji i konsumpcji marihuany, a także opisane zostaną działania przedsiębiorstw i ich wpływ na otoczenie. Metodami badawczymi wykorzystanymi w pracy są analiza literatury, studium przypadków oraz, w niewielkim zakresie, dane statystyczne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.05.5.07

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: