Object structure
Title:

Administracyjne postępowanie egzekucyjne z majątku dłużnika, w tym z nieruchomości

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Enforcement Proceedings Against the Debtor’s Property, Including Real Estate in Administration

Creator:

Plichta, Aleksandra

Contributor:

Łakomiak, Aleksandra. Redakcja

Subject and Keywords:

wierzyciel ; organ egzekucyjny ; postępowanie egzekucyjne w administracji ; egzekucja z nieruchomości ; creditor ; enforcement authority ; administrative enforcement proceedings ; real estate enforcement

Description:

Gospodarka nieruchomościami / pod red. Aleksandry Łakomiak.- Wrocław, 2023, s. 78-88

Abstrakt:

Skarb Państwa jako wierzyciel należności pieniężnych spotyka się z niepłaceniem przez dłużników należności publicznoprawnych. Celem badania było określenie efektywności postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji z majątku, w tym z nieruchomości dłużnika. Scharakteryzowano organ egzekucyjny, wierzyciela oraz jego działania poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przedstawiono przesłanki egzekucji z majątku, w tym z nieruchomości. Dokonano analizy efektywności prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Metoda zastosowana w pracy to studium przypadku urzędu skarbowego funkcjonującego w latach 2012-2022. Zweryfikowano tezę, że środki egzekucyjne wykorzystywane przez naczelnika urzędu skarbowego, nie umożliwiały efektywnego egzekwowania należności. Głównym wnioskiem było to, że pomimo wielu dostępnych środków egzekucyjnych, zajęcie ruchomości i nieruchomości w celu odzyskania nieuregulowanych należności publicznoprawnych było czynnością ostateczną w tym postępowaniu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.99.2.06

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023 ; Gospodarka nieruchomościami

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: