Object structure
Title:

Polityka podatkowa gmin w zakresie podatku od nieruchomości

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Municipalities’ Property Tax Policy

Creator:

Dewerenda, Anna

Contributor:

Łakomiak, Aleksandra. Redakcja

Subject and Keywords:

podatek od nieruchomości ; polityka podatkowa gmin ; nieruchomości ; samorząd terytorialny ; property tax ; municipal tax policy ; real estate ; local government

Description:

Gospodarka nieruchomościami / pod red. Aleksandry Łakomiak.- Wrocław, 2023, s. 23-37

Abstrakt:

Podatki lokalne stanowią daniny publiczne zasilające budżet gmin. Wśród nich wyróżnia się podatek od nieruchomości. Gminy są uprawnione do kształtowania dochodów z tego źródła, m.in. poprzez obniżanie maksymalnych stawek podatkowych. Cel badań stanowiło przedstawienie podatku od nieruchomości jako podatku lokalnego z uwzględnieniem zróżnicowania polityki podatkowej stosowanej przez władze gminy w tym zakresie. Przedmiotem badań były gminy w Polsce w latach 2010-2021, zaś przedmiotem badań został podatek od nieruchomości. Wśród zastosowanych metod badawczych znalazła się analiza danych wtórnych ujętych w bazie SMUP Ministerstwa Finansów. Wyniki badań pokazały, że gminne polityki podatkowe są wyraźnie zróżnicowane. Gminy najczęściej udzielały obniżonych stawek podatkowych w wysokości 5-20%. Wyższe stawki podatku od nieruchomości stosują miasta na prawach powiatu i gminy miejskie. Zmiana polityki gmin nastąpiła w roku 2016, kiedy to wprowadziły one obniżenie maksymalnych stawek podatkowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.99.2.02

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023 ; Gospodarka nieruchomościami

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: