Object structure
Title:

Zmiany w strukturach organizacyjnych zgrupowanych przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes in the Organizational Structures of Grouped Enterprises

Creator:

Sobotkiewicz, Dariusz

Subject and Keywords:

autonomia spółek zależnych ; prostota struktur organizacyjnych ; spółka nadrzędna ; spółka zależna ; autonomy of subsidiaries ; simplicity of organizational structures ; parent company ; subsidiary

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 195-204

Abstrakt:

Celem opracowania było przedstawienie problematyki uproszczeń struktury organizacyjnej i decentralizacji uprawnień decyzyjnych w zgrupowanych przedsiębiorstwach w okresie znacznych zmian (przeobrażeń) otoczenia. W związku z tak sformułowanym celem głównym postawiono pytanie: Czy w spółkach zależnych występuje tendencja do decentralizacji zarządzania i upraszczania ich struktur organizacyjnych? Dla rozwiązania problemu przeprowadzono analizę dostępnych źródeł wtórnych (literatury naukowej, dokumentów organizacyjnych badanych spółek) oraz badania empiryczne w dwóch spółkach zależnych niemieckich koncernów z branży motoryzacyjnej zlokalizowanych w Polsce. Badania w formie wywiadów były prowadzone z lokalnym zarządem w latach 2020-2022 i miały na celu rozpoznanie zmian wprowadzonych w strukturze organizacyjnej spółek. Wyniki wskazały, że w okresie znacznych zmian (przeobrażeń) otoczenia centrale delegowały dodatkowe uprawnienia decyzyjne spółkom zależnym a ich struktury nie uległy nadmiernemu rozbudowywaniu. Wzmocnieniu uległa funkcja zakupów oraz funkcje ukierunkowane na rynek. Przedstawione w artykule wyniki mogą być wykorzystane przez inne organizacje wielopodmiotowe do przeprojektowania struktur jednostek zależnych w bardziej odporne na trudne do przewidzenia zjawiska pojawiające się w otoczeniu organizacji. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.16

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: