Object structure
Title:

Zarządzanie strategiczne a dojrzałość zarządzania projektami w organizacjach non profit

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategic Management and Project Management Maturity in Non-profit Organizations

Creator:

Marciszewska, Anna ; Brajer-Marczak, Renata

Subject and Keywords:

organizacje non profit ; dojrzałość projektowa ; zarządzanie strategiczne ; zarządzanie projektami ; non-profit organizations ; project maturity ; strategic management ; project management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 137-149

Abstrakt:

Artykuł dotyczy kwestii dojrzałości projektowej organizacji non profit z perspektywy zarządzania strategicznego. Jego celem jest poszerzenie wiedzy i wniesienie wkładu w rozważania na temat związku, jaki istnieje między dojrzałością projektową organizacji non profit a perspektywą zarządzania strategicznego. Jest to tematyka niewystarczająco jeszcze zbadana. W przedstawionych rozważaniach przyjęto, że wzrost dojrzałości projektowej koresponduje ze wzrostem profesjonalizmu w zarządzaniu organizacjami non profit, co przekłada się na koordynację strategicznych inicjatyw projektowych. Artykuł wnosi wkład w teorię zarządzania projektami, zwracając uwagę na rolę dojrzałości projektowej we wdrażaniu strategicznych, kluczowych i długoterminowych celów rozwojowych organizacji non profit. Wyciągnięte wnioski bazują na wynikach badania ankietowego na próbie 93 organizacji non profit funkcjonujących w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.12

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: