Object structure
Title:

Rozważania nad autorskim podejściem do pomiaru innowacyjności organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Considerations on Author's Approach to Measuring Innovativeness of an Organization

Creator:

Dziurski, Patryk ; Jefmański, Bartłomiej

Subject and Keywords:

innowacje ; innowacyjność ; pomiar innowacyjności ; grupa kapitałowa ; innovation ; innovativeness ; measurement of innovativeness ; corporate groups

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 101-111

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaproponowanie autorskiego podejścia do pomiaru innowacyjności organizacji, które bazuje na porównaniu innowacyjności organizacji do poziomu innowacyjności wzorca i antywzorca, jak również przedstawienie wyników badań empirycznych, w których zastosowano autorską metodę pomiaru. Zaproponowana syntetyczna miara innowacyjności uwzględnia cztery zmienne cząstkowe, które łącznie wyznaczają poziom innowacyjności organizacji w porównaniu z wzorcowym oraz antywzorcowym podmiotem. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na próbie 87 korporacji międzynarodowych zorganizowanych w formie grupy kapitałowej przy wykorzystaniu metody CATI. Przeprowadzone postępowanie badawcze potwierdza możliwość wykorzystania autorskiej syntetycznej miary innowacyjności, a wyniki badań empirycznych wskazują na niską innowacyjność zbadanych organizacji – zdecydowana większość zbadanych podmiotów charakteryzuje się średnią, niską lub bardzo niską innowacyjnością.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.09

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: