Object structure
Title:

Scenariusze przyszłości w planowaniu strategicznym z perspektywy szkolnictwa wyższego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Future Scenarios in Strategic Planning from the Higher Education Perspective

Creator:

Bugaj, Justyna

Subject and Keywords:

scenariusze ; szkolnictwo wyższe ; uniwersytet ; planowanie strategiczne ; scenarios ; higher education ; strategic planning

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 78-86

Abstrakt:

Scenariusze w planowaniu strategicznym w różnych organizacjach wykorzystuje się od lat 60. ubiegłego wieku. W założeniu mają umożliwić kierującym organizacjami podejmowanie skutecznych decyzji strategicznych dzięki znajomości różnych wariantów przyszłości. Stąd dzięki scenariuszom można być gotowym na wykorzystanie różnych rozwiązań, szczególnie w przypadku nieprzewidzianych sytuacji wynikających z otoczenia organizacji lub tych zachodzących w jej wnętrzu. W przypadku instytucji szkolnictwa wyższego scenariusze są rozbudowanymi raportami, których powstanie wiąże się najczęściej z wykorzystaniem metody delfickiej lub panelu eksperckiego. Celami artykułu są przedstawienie czterech wybranych scenariuszy związanych z przyszłością szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie oraz przygotowanie rekomendacji dla kierujących uczelniami w zakresie planowania strategicznego w polskich uczelniach. Postawiono pytanie badawcze: jakie wnioski z badanych scenariuszy dotyczących europejskiego i światowego szkolnictwa wyższego mogą skutkować decyzjami w planowaniu strategicznym w polskich uczelniach. W pierwszej części artykułu wykorzystano krytyczną analizę literatury, a w drugiej analizę wybranych przypadków (scenariuszy). Rozważania podkreślają rolę scenariuszy w planowaniu strategicznym w uczelni.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: