Object structure
Title:

Praca zdalna na tle różnic międzypokoleniowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Remote Work in the Perspective of Intergenerational Differences

Creator:

Bielińska-Dusza, Edyta ; Hamerska, Monika

Subject and Keywords:

praca zdalna ; telepraca ; praca z domu ; pokolenie X ; pokolenie Z ; pokolenie Y ; pokolenie Baby Boomers ; cyfryzacja ; różnice międzypokoleniowe ; administracja publiczna ; sektor publiczny ; remote work ; telework ; work at home ; generation X ; generation Y ; generation baby boomers ; generation Z ; digitization ; intergenerational differences ; public administration ; public sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5, s. 22-37

Abstrakt:

Istniejące badania dotyczące pracy zdalnej obejmują różne aspekty, w tym ocenę efektywności, wpływu na zdrowie i samopoczucie pracowników, wykorzystywaną technologię czy przyszłość pracy. Przeprowadzono jednak niewiele badań dotyczących różnic międzypokoleniowych, które mogą wpływać na postrzeganie i ocenę pracy zdalnej w sektorze publicznym. Przeprowadzone badanie ma na celu porównanie opinii pokoleń BB, X, Y na temat pracy zdalnej. Uzyskane wyniki wskazują, że istnieje zależność pomiędzy wiekiem pracowników a stopieniem preferencji pracy zdalnej w stosunku do pracy tradycyjnej, efektywnością wykonywanej pracy zdalnej oraz oceną czasu realizacji zadań podczas pracy zdalnej. Brak jest natomiast zależności pomiędzy oceną problemów technicznych oraz mentalnych związanych z przejściem na pracę zdalną, jak również oceną wpływu pracy zdalnej na relacje w zespole. Wyniki te mogą przyczynić się do rozwoju międzypokoleniowych strategii zarządzania zasobami ludzkimi, wspomagać podejmowanie decyzji zarządczych oraz powinny być eksplorowane w przyszłości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.5.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: