Object structure
Title:

Wpływ zmian podatkowych na obciążenia fiskalne zawodów medycznych na przykładzie fizjoterapeuty

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Impact of Tax Changes on the Fiscal Charges of Medical Professions on the Example of a Physiotherapist

Creator:

Kaczmarczyk, Oliwia

Contributor:

Biernacki, Michał. Redaktor ; Kowalak, Robert. Redaktor

Subject and Keywords:

branża fizjoterapeutyczna ; podatek dochodowy od osób fizycznych ; optymalizacja podatkowa ; system podatkowy ; physiotherapeutic industry ; personal income tax ; tax optimization ; tax system

Description:

Rachunkowość / pod red. Michała Biernackiego i Roberta Kowalaka. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023, s. 56-64

Abstrakt:

System podatkowy w Polsce umożliwia pewną swobodę w przypadku wyboru form opodatkowania działalności gospodarczej. Celem badawczym artykułu jest analiza wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania dla podmiotu z branży fizjoterapeutycznej z uwzględnieniem zmian podatkowych, które zaszły na przestrzeni ostatnich lat. W części teoretycznej artykułu posłużono się następującymi metodami badawczymi: analizą aktów prawnych oraz analizą literatury przedmiotu. Następnie zastosowano metodę wnioskowania logicznego. Przeprowadzono symulację wyboru formy opodatkowania, która umożliwia wybranie najkorzystniejszego wariantu dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Wnioski: zmiany w polskim prawie podatkowym wpłynęły na obciążenia fiskalne fizjoterapeutów. Przy założonych przychodach i kosztach najkorzystniejszą formą opodatkowania okazał się podatek progresywny.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.54.1.05

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość ; Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: