Object structure
Title:

Obciążenia podatkowe związane z wprowadzeniem instytucji fundacji rodzinnej w Polsce

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Tax Burdens Resulting from the Implementation of Family Foundation Institution in Poland

Creator:

Grabowska, Julia

Contributor:

Biernacki, Michał. Redaktor ; Kowalak, Robert. Redaktor

Subject and Keywords:

fundacja rodzinna ; firma rodzinna ; system podatkowy ; optymalizacja podatkowa ; sukcesja ; family foundation ; family business ; tax system ; tax optimization ; succesion

Description:

Rachunkowość / pod red. Michała Biernackiego i Roberta Kowalaka. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023, s. 30-42

Abstrakt:

W artykule przedstawiono perspektywę zmian w polskim systemie prawno-podatkowym w związku z uchwaleniem przez Sejm 14 grudnia 2022 r. ustawy o fundacji rodzinnej. Artykuł zawiera również charakterystykę instytucji fundacji rodzinnej jako nowego podmiotu na gruncie prawa podatkowego. Kolejną kwestią poruszoną w artykule są obszary dyskusyjne ustawy oraz proponowane kierunki zmian wybranych regulacji. Jako metody badawcze wykorzystano analizę tekstów aktów prawnych, dedukcję oraz krytykę piśmiennictwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.54.1.03

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość ; Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: