Object structure
Title:

Nowe i zanikające zawody na współczesnym rynku pracy

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

New and Disappearing Professions in the Global Labor Market

Creator:

Smalara, Robert ; Kapusta, Natalia

Contributor:

Gasz, Małgorzata. Redaktor ; Politaj, Adriana. Redaktor

Subject and Keywords:

nowe zawody ; zanikające zawody ; rynek pracy ; zmiany na rynku pracy ; new professions ; disappearing professions ; labour market

Description:

Problemy gospodarki i rynku pracy / pod red. Małgorzaty Gasz i Adriany Politaj. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023, s. 47-53

Abstrakt:

Na rynku pracy można dostrzec trendy i istotne zmiany o charakterze cyklicznym. Wpływa to zarówno na sposób wykonywania przez pracownika powierzonych mu w obowiązków, jak i na zamianę sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw. Rozwój nowych technologii, robotyzacja, globalizacja – to kilka z wielu przyczyn tych przeobrażeń. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka nowo powstałych i zanikających zawodów oraz wskazanie czynników wyjaśniających, dlaczego jedne profesje powstają, a inne zanikają. Autorzy artykułu wskazują, iż zanikające zawody są wypierane m.in. przez rozwój technologiczny i robotyzację, natomiast nowe profesje wypełniają luki w otaczającej nas rzeczywistości. W artykule zastosowana została analiza i krytyka piśmiennictwa, analiza dokumentów oraz badań dotyczących przyszłości rynku pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.69.5.05

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023 ; Problemy gospodarki i rynku pracy

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: