Object structure
Title:

Determinanty dokonań polskich spółek publicznych w zakresie ESG

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of ESG Performance: Evidence from Polish Listed Companies

Creator:

Bohdanowicz, Leszek ; Aluchna, Maria

Subject and Keywords:

ESG ; raportowanie niefinansowe ; dokonania w zakresie ESG ; teoria sygnałów ; teoria legitymizacji ; nonfinancial reporting ; ESG performance ; signalling theory ; legitimacy theory

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 4, s. 23-33

Abstrakt:

Dokonania w zakresie ESG i ich pomiar stają się w ostatnich latach kluczowymi elementami działalności spółek. Rośnie też liczba badań poświęconych działaniom spółek oraz raportowaniu na temat aspektów społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego. Niniejszy artykuł wpisuje się w ten nurt. Jego celem jest zbadanie związków pomiędzy dokonaniami spółek (firm performance) w zakresie ESG polskich spółek giełdowych z indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 a ich strukturami własnościowymi, wynikami finansowymi oraz wybranymi charakterystykami. Analiza regresji zgromadzonych danych pozwoliła stwierdzić, iż korzystny wpływ na dokonania spółek w zakresie ESG mierzone współczynnikiem ESG Score-Refinitiv mają wielkość spółki oraz własność zagranicznych akcjonariuszy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.4.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: