Object structure
Title:

Ewaluacja systemu wynagradzania jako element zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim – na przykładzie call center

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluation of the Compensation System as an Element of Sustainable Human Resources Management – on the Example of the Call Center

Creator:

Beck-Krala, Ewa ; Stańczyk, Izabela ; Kornik, Roman

Subject and Keywords:

call center ; wynagradzanie sprzedawców ; ewolucja systemu wynagrodzeń ; sales force ; compensation system ; rewards evaluation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 4, s. 1-12

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza efektywności systemu wynagrodzeń w wybranym call center z wykorzystaniem wielowymiarowego modelu spójnego z wartościami zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim. Analizowany przypadek dotyczy firmy, która działa na rzecz dużego ogólnopolskiego operatora telekomunikacyjnego. W artykule poruszono zagadnienia dotyczące systemu wynagradzania w organizacji oraz dotychczasowych modeli badania tej efektywności. Analizę przeprowadzono, opierając się na wielowymiarowym modelu badania efektywności wynagrodzeń. Do realizacji celu badania wykorzystano metodę analizy dokumentów zastanych, bazując na dostępnych dokumentach związanych z wynagrodzeniem pracowników, danych finansowych, a także badania ankietowe i wywiady z pracownikami call center. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że system wynagrodzeń jest efektywny. Analizując poszczególne wymiary badania, można zauważyć, że system wspiera strategię biznesową firmy, a wykorzystane wskaźniki ilościowe wskazują na efektywność kosztową systemu. Z kolei porównania rynkowe pozwalają stwierdzić konkurencyjność całkowitego pakietu wynagrodzeń. Wyniki badań sondażowych pokazały ogólne zadowolenie pracowników z systemu oraz obszary, które wymagają dalszego doskonalenia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.4.01

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: