Object structure
Title:

Wdrożenie systemu ERP jako decyzja o znaczeniu strategicznym w przedsiębiorstwie z sektora MŚP w Polsce

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Implementing ERP System as a Decision of Strategic Meaning in SMEs in Poland

Creator:

Fokczyński, Wojciech

Contributor:

Dudycz, Helena. Redaktor

Subject and Keywords:

systemy ERP ; przemysł 4.0 ; MŚP ; transformacja cyfrowa ; decyzja strategiczna ; ERP system ; Industry 4.0 ; SMEs ; digital transformation ; strategic decision

Description:

Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023, s. 41-56

Abstrakt:

Rozwój technologii związanych z Przemysłem 4.0 oraz ogólnoświatowy trend transformacji cyfrowej przedsiębiorstw jest czynnikiem, który coraz większą część kadry kierowniczej zachęca do myślenia o wdrożeniu narzędzi cyfryzacji. Jednym z nich są coraz bardziej dostępne systemy ERP. Osiągalność technologii otwiera z kolei nowe ścieżki rozwoju mniejszym przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Celem artykułu jest odpowiedzenie na pytanie: „Czy i dlaczego decyzja o wdrożeniu systemu ERP może mieć wagę decyzji strategicznej według kadry zarządczej MŚP w Polsce?”. W tym celu przeprowadzono badanie opierające się na kwestionariuszu badawczym, w których wzięły udział 24 osoby reprezentujące kadrę zarządczą firm z obszaru MŚP w Polsce. Wśród nich widać różnice w nastawieniu do technologii. Przedsiębiorstwa po wdrożeniu systemów informatycznych częściej zwracają uwagę na znaczenie tego rozwiązania w funkcjonowaniu organizacji. Jednocześnie firmy niekorzystające z systemów rzadko dostrzegają korzyści, które mogą dać im zintegrowane informatyczne systemy zarządzania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.81.7.04

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023 ; Informatyka w biznesie

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: