Object structure
Title:

Migracja Polaków do Wielkiej Brytanii. Szacunki ilościowe i wstępna charakterystyka demograficzna

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Emmigration of Polish Citizens to The United Kingdom. Estimations of Size and Preliminary Demographical Characteristics

Creator:

Biernat, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 26, s. 201-211

Abstrakt:

The article presents estimations regarding the quantity of emmigration from Poland to the United Kingdom, which has been taking place since the 1st May 2004 and the features of emmigrants. The article describes basic statistical research which makes reference to the emmigration to the United Kingdom and is conducted in this country by Department for Work and Pensions, Office for National Statistics and Home Office.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2008

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 26 ; Nauki Humanistyczne 12

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: