Object structure
Title:

Orientacja na klienta w powiatach dolnośląskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Customer orientation in the Lower Silesia districts

Creator:

Kachniarz, Marian

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; powiaty ; orientacja na klienta ; administracja publiczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 151, s. 311-322

Abstrakt:

W ślad za procesami zmiany paradygmatu administracji publicznej następuje konwersja relacji pomiędzy lokalną administracją a społeczeństwem. Wyrazem tych zmian jest tworzenie nowego typu kultury organizacyjnej administracji. Zdiagnozowanie procesów orientacji na klienta w samorządach było celem prezentowanych tu badań. Jako przedmiot tak określonych badań wybrano 26 dolnośląskich powiatów ziemskich. Wyniki pozwalają na pozycjonowanie jednostek i ich porównywanie z najlepszymi, co przyczynia się do lepszej i pełniejszej oceny ich funkcjonowania. Duże zróżnicowanie wyników świadczy o tym, że proces modernizacji funkcjonowania samorządu i jego orientacja na klienta ma charakter bardzo niejednorodny.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 151 ; Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: