Object structure
Title:

Rola samorządu terytorialnego oraz podmiotów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki w regionie na przykładzie turystyki żeglarskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role of local government and nongovernmental organizations for the development of regional tourism, case study: sailing

Creator:

Ryszkiewicz, Joanna ; Adach, Olga

Subject and Keywords:

rozwój lokalny ; turystyka i rekreacja ; żeglarstwo ; zintegrowane zarządzanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157, s. 515-524

Abstrakt:

Artykuł jest wstępem do dyskusji na temat rozwoju turystyki żeglarskiej w aspekcie regionalnym. W pracy omówiono zasady współpracy samorządu terytorialnego z pozostałymi podmiotami lokalnymi. Analiza dotyczyła czterech gmin Wielkopolski. Poprzez porównanie strategii rozwoju lokalnego wykazano zainteresowanie i świadomość konieczności rozwoju turystyki i rekreacji oraz wykorzystania potencjału gmin jako ośrodków żeglarskich. Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie turystyki żeglarskiej, wymagane jest sprawne współdziałanie. W stanie obecnym dominuje rozproszenie podmiotów świadczących usługi dla żeglarzy oraz brak infrastruktury spełniającej oczekiwania potencjalnych klientów. W tej sytuacji za uzasadnione wydaje się stworzenie wspólnego, długoterminowego i przede wszystkim uwzględniającego role poszczególnych podmiotów programu inwestycyjnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: