Object structure
Title:

Aktualne problemy przedsiębiorczości podgórskich obiektów noclegowych na przykładzie Tatr i Bieszczad. Wybrane problemy organizacyjno-zarządcze

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Current problems of foothill accommodation resourcefulness on the example of the Tatra and Bieszczady Mountains. Selected organisational and management problems

Creator:

Zarzycki, Piotr ; Stosik, Aneta

Subject and Keywords:

turystyka ; turystyka górska ; przedsiębiorczość

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157, s. 178-187

Abstrakt:

Stan posiadanej wiedzy i umiejętność rozpoznania w zakresie celowości wybranych strategii i ich związków z otoczeniem, między konkurencją a dostępnością do informacji czy też między posiadanymi zasobami a metodami ich wykorzystania, winny wyzwalać w instytucjach potencjał do rozwoju i doskonalenia w zakresie zarządzania. Taki stan rzeczy odnosi się także do działalności obiektów noclegowych usytuowanych w strefie górskiej i podgórskiej, gdzie charakter działalności oraz sam odbiorca są specyficzne ze względu na formę turystyki, jaką podejmuje. W badaniach wykorzystano kwestionariusz wywiadu skategoryzowanego. Projekt był realizowany w 2008 r. w wybranych miejscowościach Tatr i Bieszczad. Uzyskane wyniki wskażą mocne i słabe strony organizacyjno-zarządcze badanych obiektów, jak również realizacji funkcji marketingowej w zakresie wykorzystania narzędzi promocji, strategii podnoszenia jakości obsługi klienta i generowania wartości dodanej oraz planowanego rozwoju.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: