Object structure
Title:

Zmiana nazwy przedsiębiorstwa uzdrowiskowego na przykładzie centrum zdrowia i relaksu „Verano” w Kołobrzegu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The rebranding of the SPA tourism enterprise on the example of „Verano” Health and Wellness Centre in Kołobrzeg

Creator:

Sawińska, Agnieszka ; Woźniak, Ryszard

Subject and Keywords:

marka ; zmiana nazwy przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo uzdrowiskowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157, s. 135-146

Abstrakt:

Ważnym elementem marki w przypadku przedsiębiorstw świadczących usługi jest ich nazwa, która nie tylko stanowi podstawę tożsamości marki, ale i wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa i jego produktu. Coraz więcej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku turystyki uzdrowiskowej decyduje się na zmianę wizerunku przez zmianę nazwy, czyli tzw. rebranding. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczących zarządzania marką, a zwłaszcza zmiany nazwy w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym „Węgiel Brunatny” (obecnie Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano”). W części pierwszej artykułu przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące nazwy marki. W części drugiej scharakteryzowano badane przedsiębiorstwo i opisano proces zmiany jego nazwy. W części trzeciej przestawiono wyniki badań ankietowych odzwierciedlające m.in. ocenę nowej nazwy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: