Object structure
Title:

Eksperymentalne badanie efektywności instytucji rynkowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Experimental Studies on the Efficiency of Market Institutions

Creator:

Jakubowski, Rafał M. ; Kuśmierczyk, Paweł

Subject and Keywords:

instytucje rynkowe ; efektywność ; eksperymenty ekonomiczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 302-310

Abstrakt:

Podstawowymi narzędziami do zwiększania dobrobytu społeczeństw są rynki. Wysoce abstrakcyjne, neoklasyczne modele mikroekonomiczne nie są w stanie wyjaśnić wielu istotnych kwestii związanych ze sposobem zorganizowania wymiany na rynkach - ekonomiści zajęli się badaniem rozwiązań składających się na instytucjonalną (i techniczną) strukturę rynków. Na skutki koordynacji rynkowej wpływa wiele czynników równocześnie. W związku z tym określenie wpływu poszczególnych instytucji na efekty koordynacji rynkowej w oparciu o obserwacje rzeczywistości jest bardzo trudne. W artykule pokazano, że skutecznym sposobem są eksperymenty ekonomiczne. Zaprezentowane przykłady pokazują, iż doświadczenia laboratoryjne będą wkrótce popularną metodą badań ekonomicznych, m.in. efektywności rozmaitych instytucji rynkowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: