Object structure
Title:

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej w Unii Europejskiej - wprowadzenie do zagadnienia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Re-Use of the Public Sector Information in the European Union: the Issue's Introduction

Creator:

Kras, Andrzej Jan

Subject and Keywords:

informacja publiczna ; ponowne wykorzystanie informacji publicznej ; sektor publiczny ; udostępnianie informacji publicznej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 77, s. 217-225

Abstrakt:

Informacja sektora publicznego stanowi materię, która niejednokrotnie może zostać wykorzystana ponownie, w sposób inny niż ten, dla którego była przygotowana. Ze względu na źródło, czyli sektor publiczny, który co do zasady posiada uprawnienia i specjalne instrumenty do tworzenia i zbierania danych, informacja taka jest cennym źródłem wiedzy. Stąd też zasadne jest umożliwienie jej pozyskiwania i ponownego wykorzystania przez inne podmioty. Niestety, funkcjonowanie sektora publicznego w wielu krajach nie sprzyja procesowi szybkiego i łatwego udostępniania danych, co wynika w dużej mierze z uwarunkowań historycznych oraz braku świadomości potencjału, jaki ma informacja tworzona w tym sektorze. W artykule autor stara się wskazać największe trudności, jakie występują obecnie w procesie udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania. Wskazuje również na działania podejmowane przez instytucje Wspólnoty Europejskiej, które mają zmobilizować państwa członkowskie do zintensyfikowania działań w zakresie łatwego i szybkiego dostępu do informacji sektora publicznego. Niniejsze wprowadzenie do zagadnienia obejmuje również możliwe aspekty wykorzystania informacji publicznej w sposób komercyjny.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 77 ; Ekonomia, vol. 4 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: