Object structure
Title:

Polityka lotnicza Unii Europejskiej wobec krajów trzecich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Aviation Policy of the European Union towards Third Countries

Creator:

Olipra, Łukasz

Subject and Keywords:

międzynarodowy transport lotniczy ; polityka lotnicza ; międzynarodowe dwustronne umowy lotnicze ; wspólny obszar lotniczy (common aviation area) ; otwarte obszary lotnicze (open aviation areas)

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 77, s. 203-216

Abstrakt:

W latach 1987-1992 miał miejsce proces liberalizacji rynku transportu lotniczego w Europie. Przebiegał on etapowo i polegał na wydawaniu aktów prawnych w trzech pakietach liberalizacyjnych. Mimo zmian, jakie pakiety liberalizacyjne wprowadziły w funkcjonowaniu lotnictwa cywilnego we Wspólnocie Europejskiej, przewoźnicy wciąż mieli ograniczoną wolność w wykonywaniu lotów poza Unię Europejską, a pasażerowie ograniczony wybór przewoźnika. Niniejszy artykuł poświęcony jest relacjom Unii Europejskiej z krajami trzecimi w dziedzinie transportu lotniczego. Najpierw została przedstawiona geneza wspólnej polityki lotniczej UE wobec krajów trzecich. Następnie autor omawia problematykę dostosowań istniejących umów dwustronnych do prawa wspólnotowego. Kolejne części artykułu poświęcone są projektom wspólnego obszaru lotniczego z krajami sąsiadującymi oraz otwartych obszarów lotniczych z kluczowymi partnerami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 77 ; Ekonomia, vol. 4 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: