Object structure
Title:

Mleczarstwo polskie w warunkach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Polish Diary in the European Union

Creator:

Kapusta, Franciszek

Subject and Keywords:

mleko ; mleczarstwo ; łańcuch ; produkcja ; organizacja ; skup ; dystrybucja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 77, s. 187-202

Abstrakt:

Mleczarstwo to logistyczny łańcuch dostaw produktów wytwarzanych z mleka. Składa się z przedsiębiorstw wytwarzających i dostarczających środki produkcji, gospodarstw rolnych (przedsiębiorstw) produkujących mleko, zakładów mleczarskich (mleczarni) dokonujących skupu, przechowywania i przetwórstwa mleka, hurtowni i kanałów dystrybucji produktów mleczarskich oraz sklepów sprzedających produkty mleczarskie. Produkcja i przetwórstwo mleka w Polsce przechodzi głębokie przeobrażenia. Zmniejsza się liczba producentów mleka oraz ich dostawców do skupu, wzrasta zaś skala produkcji mleka w gospodarstwach towarowych. Poprawia się jakość produkowanego i sprzedawanego mleka. Zakłady przetwórcze przechodzą proces modernizacji i restrukturyzacji. Zmniejsza się liczba zakładów oraz pracujących tam ludzi. Procesy koncentracyjne w przerobie mleka i produkcji wyrobów mleczarskich przyczyniają się do poprawienia poziomu wykorzystywania mocy przetwórczej oraz wzrostu rentowności zakładów. Zmienia się struktura asortymentowa produktów mleczarskich pod wpływem zmian struktury konsumpcji produktów mleczarskich w kraju i za granicą.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 77 ; Ekonomia, vol. 4 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: