Object structure
Title:

Przekształcenia strukturalne na polskim rynku zbóż po wstąpieniu do Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structural Transformation in the Polish Cereal Market after Integration with the European Union

Creator:

Urban, Stanisław

Subject and Keywords:

przetwory zbożowe ; rolnictwo ; rynek zbóż ; zboża

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 77, s. 173-186

Abstrakt:

Polska ma wielowiekowe tradycje w zakresie uprawy zbóż, organizacji rynku zbożowego i w międzynarodowym handlu zbożami. Zboża są w Polsce najważniejszymi produktami rolnymi i ich znaczenie rośnie. Rośnie też przemysłowe przetwórstwo zbóż. Największy udział w krajowym bilansie zbóż ma zużycie na pasze, na drugim miejscu plasuje się spożycie. Polski rynek zbożowy jest silnie powiązany z rynkiem Unii Europejskiej. Powiązania te nasiliły się po przystąpieniu Polski do UE. Nastąpił wtedy duży wzrost eksportu zbóż i przetworów zbożowych oraz importu przetworów zbożowych. Polska jest importerem netto zbóż, natomiast w przypadku przetworów zbożowych jest ich eksporterem netto. Import zbóż uzupełnia produkcję krajową i zwiększa się w latach nieurodzaju zbóż w Polsce. Polska po przystąpieniu do UE przyjęła nowy system wspierania produkcji zbóż i organizacji rynku zbożowego, zgodny z systemem obowiązującym w Unii. Słowa kluczowe: przetwory zbożowe, rolnictwo, rynek zbóż, zboża.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 77 ; Ekonomia, vol. 4 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: