Object structure
Title:

Ekologiczna płaszczyzna społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ecological Plane of Corporate Social Responsibility

Creator:

Mazurek-Łopacińska, Krystyna ; Sobocińska, Magdalena

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; zrównoważony rozwój ; proces kreacji wartości ; ekologizacja konsumpcji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 79, s. 95-110

Abstrakt:

Zrównoważony rozwój jest kategorią, którą należy rozpatrywać w kontekście uwarunkowań zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa i budowania przez nic trwałej przewagi konkurencyjnej. W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu:zrównoważonego rozwoju jako czynnika zwiększającego konkurencyjność przedsiębiorstwa,korzyści dla przedsiębiorstw wynikających z realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu,wpływu koncepcji ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na etapy procesu kreacji wartości,uwarunkowań rozwoju ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Ekologizacja zarządzania przedsiębiorstwem powinna być rozpatrywana w kontekście ekologizacji konsumpcji, gdyż zachowania konsumentów stanowią podstawę strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 79 ; Ekonomia, vol. 5 ; Gospodarka a Środowisko

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: