Object structure
Title:

Wybrane determinanty rozwoju rynku informatycznego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected Determinants of Polish IT Market Development

Creator:

Rot, Artur

Subject and Keywords:

rynek informacyjny ; determinanty rozwoju rynku IT ; determinanty ekonomiczne ; determinanty społeczne i polityczne ; czynniki prawne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 82, s. 109-121

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wybrane dane obrazujące stan i perspektywy rozwoju rynku informatycznego w Polsce, ale przede wszystkim dokonano w nim próby identyfikacji wybranych determinant kształtujących jego właściwości. Wśród najważniejszych czynników wymieniono determinanty ekonomiczne (mikro- i makroekonomiczne), społeczne, polityczne, prawne, edukacyjne oraz demograficzne. W artykule wskazano również na podstawowe czynniki hamujące, w opinii autora, rozwój rynku informatycznego w Polsce, do których zaliczono m.in. spadek koniunktury gospodarczej, problemy z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry, niską kulturę organizacyjną w przedsiębiorstwach oraz fragmentaryczne i niespójne regulacje prawne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 82 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 14

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: