Object structure
Title:

Zarządzanie zyskiem (Yield Management) jako sposób na zwiększenie efektywności działania w hotelarstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Yield Management as a Way of Maximizing Effectiveness in the Hotel Industry

Creator:

Sojak, Sławomir

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 432-444

Abstrakt:

Yield Management (zarządzanie zyskiem) to stosunkowo nowa metoda ustalania cen pokoi hotelowych. Jej podstawowa idea polega na tym, że cena pokoi jest ściśle uzależniona od istniejącego popytu na nie, a nie od poniesionych kosztów. Takie podejście jest również wykorzystywane w innych sektorach gospodarki, które charakteryzują się następującymi cechami: mają stosunkowo stały poziom zdolności wytwórczych, odpowiednie struktury kosztów (koszty stałe przewyższają koszty zmienne), łatwo psujące się towary, przewidywane zapotrzebowanie na produkty lub usługi, przy czym popyt ten jest zmienny w czasie. W pracy przedstawiono praktyczny sposób wykorzystania tej metody, na przykładzie hotelu czterogwiazdkowego w ciągu tygodnia. Następnie skoncentrowano się na szczegółowej analizie podstawowych wskaźników stosowanych w Yield Management (stopień wykorzystania pokoi, średnia cena pokoju, przychód na jeden dostępny pokój) na przykładzie Grupy Kapitałowej Orbis w okresie 2003-2007.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: