Object structure
Title:

Przesłanki kształtowania rentowności i płynności finansowej podmiotu na podstawie mierników ilościowo-wartościowych na przykładzie przedsiębiorstw operujących na rynku FMCG

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Premises of Shaping the Profitability and the Financial Liquidity of the Subject on the Basis of Volume and Value Measures on the Example of Enterprises Operating in the FMCG Market

Creator:

Rumniak, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 415-424

Abstrakt:

W artykule przedstawiono problemy związane z tworzeniem spójnego systemu kształtowania rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw działających na rynku FMCG. Omówiono dwa skrajne podejścia: minimalistyczne oparte o system wskaźników ekonomicznych oraz podejścia radykalne oparte na czynnikach organizacyjnych, prawnych, techniczno-technologicznych przez pryzmat procesów występujących w tym zakresie. Kompleksowe podejście do systemu kształtowania rentowności i płynności finansowej wymaga szczegółowej analizy każdego podmiotu w sposób indywidualny, co zostało podkreślone w artykule.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: