Object structure
Title:

Psychologiczne czynniki decyzji inwestycyjnych a wskazówki controllingu finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Psychological Factors of Investment Decisions and Directions for Financial Controlling

Creator:

Nowak, Marta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 348-358

Abstrakt:

Decyzje inwestycyjne mogą być podejmowane zarówno przez inwestorów jednostkowych, jak i przez profesjonalnych menedżerów finansowych. W obu przypadkach, podejmowaniu decyzji inwestycyjnych towarzyszą różne czynniki psychologiczne. Zadaniem controllingu finansowego jest wypunktowanie tych czynników, a po ich identyfikacji wdrożenie odpowiednich rozwiązań neutralizujących owe czynniki lub też je wykorzystujące.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: