Object structure
Title:

Kaizen costing w zarządzaniu wartością - modele ustalania redukcji kosztów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Kaizen Costing in the Value-Based Management

Creator:

Masztalerz, Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 287-298

Abstrakt:

Celem artykułu było przedstawienie możliwości wykorzystania koncepcji rachunku kosztów ciągłego doskonalenia (kaizen costing) w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Prezentowane w artykule metody rachunkowe stanowią uzupełnienie modelu rachunku kosztów docelowych zorientowanego na kreowanie wartości, nazwanego przez autora modelem VBTC - Value-Based Target Costing. Model ten umożliwia wyznaczenie kosztów dopuszczalnych, tj. takich kombinacji kosztu zmiennego jednostkowego i okresowych kosztów stałych, które zapewnią osiągnięcie zysku docelowego, zdefiniowanego w kategoriach wzrostu wartości przedsiębiorstwa mierzonego albo metodą dochodową opartą na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (zysk docelowy zdefiniowany jako NPV lub IRR), albo rynkową wartością dodaną opartą na zdyskontowanych wartościach zysku rezydualnego (MVA). Autor skupił się wyłącznie na kwestii ustalania docelowej stopy redukcji kosztów w modelu VBTC, a pomija problematykę szczegółowego budżetowania kosztów w systemie kaizen costing. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: