Object structure
Title:

Normowanie kosztów zużycia materiałów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Standardization Costing of Materials Use

Creator:

Maszczak, Teresa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 281-286

Abstrakt:

W artykule omówiono zagadnienia i problemy dotyczące istoty i metody normowania zużycia materiałów oraz planowania kosztów ich zużycia. Zdaniem autorki, standaryzacji kosztów zużycia materiałów stwarza ramy dla planowania oraz przewidywania ich bezpośrednich lub dalekosiężnych rezultatów, a tym samym pozwala na zrozumienie nieprzewidzialnych konsekwencji w miarę ich pojawiania się. Wpływa na minimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: