Show structure

Title:

Wrocławskie Środowisko Akademickie : twórcy i ich uczniowie 1945-2005

Contributor:

Chmielewski, Adam (1959- ). Redakcja

Subject and Keywords:

historia nauki polskiej ; nauczyciele akademiccy - Wrocław - biografie ; uczeni - Wrocław - biografie ; szkoły wyższe - historia - Wrocław

Description:

Do książki dołączono płytę CD z biogramami uczonych oraz dokumentacją fotograficzną wystawy "Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie", zorganizowanej na Politechnice Wrocławskiej w dniach 12-18 listopada 2003 roku i towarzyszącej seminarium pod tym samym tytułem. ; click here to follow the link

Publisher:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Date:

2007

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wrocławskie Środowisko Akademickie

Location:

Politechnika Wrocławska