Object structure
Title:

Uwarunkowania funkcjonowania controllingu spółek zależnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Determinants of Subsidiary Controlling

Creator:

Czyczerski, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58, s. 62-66

Abstrakt:

W Polsce od kilku lat obserwuje się ogromny napływ kapitału zagranicznego. Dążenie do redukcji ryzyka i lokalne przepisy sprawiają, że większość zagranicznych przedsięwzięć organizowanych jest w formie spółek zależnych. Powoduje to, że coraz częściej dostrzega się problematykę i specyfikę ich funkcjonowania. Brak jest uniwersalnego systemu kontroli spółek zależnych, pasującego do każdych warunków funkcjonowania spółek zależnych. Opracowanie systemu kontroli oznacza opisanie poziomu jej intensywności, form i narzędzi, kosztów i oczekiwanych negatywnych efektów ubocznych związanych ze spadkiem motywacji załogi spółki. Wśród czynników wpływających na funkcjonowanie systemów zarządzania w spółce zależnej znajdują się m.in.: zakres podejmowanych decyzji i siła ich oddziaływania na grupę, otoczenie biznesowe, mentalność pracowników, kultura organizacyjna. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 58 ; Systemy zarządzania kosztami i wynikami

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: