Object structure
Title:

Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Influence of the European Cohesion Policy on Polish Development Policy

Creator:

Kudełko, Joanna

Subject and Keywords:

polityka spójności ; polityka rozwoju ; polityka regionalna ; cohesion policy ; development policy ; regional policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95, s. 223-232

Abstrakt:

W artykule wskazano na rolę, jaką europejska polityka spójności odgrywa w krajowej i regionalnej polityce rozwoju. Omówiono istotę polityki spójności, a następnie wykazano, jak duży wpływ wywiera ona na politykę rozwoju w Polsce, realizowaną na szczeblu krajowym i regionalnym. Jednym z najważniejszych zadań jest zwiększenie roli krajowej polityki rozwoju, która powinna wiązać i koordynować działania sektorowe państwa z działaniami na poziomie regionów. Wobec dominującej roli polityki spójności w polityce regionalnej powinno dążyć się do zwiększenia udziału w niej kraju i samorządów regionalnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95 ; Jaka polityka spójności po roku 2013?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: