Object structure
Title:

The Capital Asset Pricing Model Overviewed

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dyskusja o modelu wyceny aktywów i pasywów

Creator:

Boďa, Martin ; Kanderová, Mária

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 66, s. 48-56

Abstrakt:

One of the dogmas of contemporary financial risk management comprises the assumption that the returns of an asset can be modelled as linearly dependent on the risk-free rate and the market returns; and the resulting Capital Asset Pricing Model (CAPM) has gained great popularity. The contribution focuses upon the CAPM and discusses its appropriateness, with attention being paid to validity of the model.

Publisher:

Publishing House of Wrocław University of Economics

Place of publication:

Wroclaw

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 66 ; Towards Information-based Welfare Society

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: