Object structure
Title:

Skalowanie wielowymiarowe jako narzędzie segmentacji rynku turystycznego w podregionach Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multidimensional Scaling as an Instrument of Segmentation of the Tourist Market in Subregions of Poland

Creator:

Bąk, Iwona ; Wawrzyniak, Katarzyna

Subject and Keywords:

skalowanie wielowymiarowe ; segmentacja ; rynek turystyczny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65, s. s. 58-68

Abstrakt:

W artykule dokonano segmentacji rynku turystycznego w Polsce z zastosowaniem skalowania wielowymiarowego w dwóch wariantach: wariant I - rzeczywiste wartości mierników ruchu turystycznego zastąpiono rangami, wariant II - wykorzystano rzeczywiste wartości mierników. Dla każdego wariantu wydzielono i scharakteryzowano cztery segmenty rynku turystycznego. Następnie porównano otrzymane wyniki. Słowa kluczowe: skalowanie wielowymiarowe, segmentacja, rynek turystyczny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65 ; Ekonometria, vol. 25 ; Zastosowanie metod ilościowych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: