Object structure
Title:

Chosen Basic Legal and Organizational Aspects of Electronic Documents Archiving in Public Institutions

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Advanced Information Technologies for Management – AITM 2009

Creator:

Wójtowicz, Radosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 85, s. 216-224

Abstrakt:

The article presents chosen legal and organizational aspects of the archiving of electronic documents in public institutions in Poland. Section 2 of the study concentrates on the key terminology. Section 3 describes short profile of the most important legal acts. Section 4 of the article shows one exemplary organizational and technical solution for archival documents management.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 85 ; Advanced Information Technologies for Management – AITM 2009

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: