Object structure
Title:

Potencjał obszarów metropolitalnych w ochronie zdrowia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Potential of Metropolitan Areas in Healthcare

Creator:

Holecki, Tomasz ; Sobczyk, Karolina ; Robakowska, Marlena

Subject and Keywords:

ochrona zdrowia ; zarządzanie w ochronie zdrowia ; metropolie ; obszary metropolitalne ; polityka regionalna ; health care system ; health care management ; metropolis ; metropolitan area ; regional policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 2, s. 40-48

Abstrakt:

Metropolie mają znaczny potencjał w obszarze ochrony zdrowia, kumulując kapitały, które odpowiednio wykorzystane mogą przyczyniać się do poprawy stanu zdrowia populacji. Celem artykułu jest dokonanie analizy aspektów funkcjonalnych systemu ochrony zdrowia w obszarze metropolitalnym ze szczególnym uwzględnieniem zadań jednostek publicznych. Jako metodę badawczą zastosowano przegląd literatury, raportów branżowych, aktów prawnych oraz analizę i porównanie potencjałów infrastrukturalnych i kadrowych systemu ochrony zdrowia pomiędzy województwem śląskim a jego obszarem metropolitalnym. Artykuł stanowi podstawę do namysłu nad racjonalnym planowaniem wydatków publicznych, opracowywaniem strategii polityki zdrowotnej, a także zarządzaniem systemem zdrowotnym. Wskazuje potencjalne kierunki rozwoju, które mogą prowadzić do bardziej skutecznej i adekwatnej względem potrzeb zdrowotnych alokacji zasobów finansowych i organizacyjnych. Obecne spojrzenie na formę i zadania obszarów metropolitalnych zostało redefiniowane przez wzmocnienie ich roli w systemie ochrony zdrowia, co należy rozumieć jako zmianę układu z rywalizującego na kooperujący. Metropolie stanowią bowiem obszary, na których możliwa jest realizacja innej niż w pozostałych częściach kraju formuły organizacji oraz zarządzania ochroną zdrowia. Wynika to z materializacji idei elastycznego zarządzania przy użyciu nowoczesnych technik komunikacji, transferu wiedzy oraz wysokiej specjalizacji z wykorzystaniem istniejącej sieci komunikacyjnej, infrastrukturalnej i dostępności profesjonalistów medycznych.

Publisher:

Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business

Place of publication:

Wroclaw

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.2.04

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: