Object structure
Title:

Zróżnicowanie wynagrodzeń w województwie lubuskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Diversification of Salaries in the Lubuskie Voivodeship

Creator:

Antoszak, Paweł

Subject and Keywords:

wynagrodzenia ; płace ; region ; sekcje gospodarki narodowej ; salaries ; wages ; sections of the national economy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 2, s. 20-29

Abstrakt:

Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny różnic w poziomach wynagrodzeń w województwie lubuskim w latach 2011-2020. Wykorzystano przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenia brutto. Na podstawie tych danych z wykorzystaniem metod statystycznych obliczone zostały odchylenia od przeciętnego wynagrodzenia brutto w województwie, dynamika wzrostu przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto oraz odchylenie standardowe i współczynnik zmienności w województwie lubuskim. Do przeprowadzenia analizy i oceny zastosowano dane statystyczne publikowane w Rocznikach Statystycznych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze za lata 2011-2020.

Publisher:

Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business

Place of publication:

Wroclaw

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.2.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: