Object structure
Title:

Analiza przejęć spółek giełdowych w ujęciu teorii gier

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Analysis of the Process of Taking Over the Stock Company Based on the Theory of Games

Creator:

Sroczyńska-Baron, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117, s. 394-403

Abstrakt:

W pracy przedstawiono wybrane narzędzia teorii gier służących analizie przejęć spółek giełdowych. Omówiono sposób kontroli swojej sytuacji przez akcjonariusza z wykorzystaniem indeksów siły. Scharakteryzowano wybrane indeksy siły (indeks siły Shapleya-Shubika, Banzhafa-Colemana, Johnsona), dokonano ich porównania i zastosowano je w analizie przejęcia dokonanego na wybranej spółce giełdowej notowanej na GPW w Warszawie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: