Object structure
Title:

Struktura terminowa stóp procentowych w Polsce w świetle modelu DSGE

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Term Structure of Interest Rates in Poland in a DSGE Model

Creator:

Acedański, Jan

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117, s. 13-23

Abstrakt:

Celem pracy jest zbadanie, jaki wpływ na kształt struktury terminowej stóp procentowych w Polsce mają zaburzenia makroekonomiczne. Wykorzystano przy tym model DSGE małej gospodarki otwartej, uwzględniający strukturę terminową stóp procentowych, którego parametry oszacowano metodą bayesowską z dodatkowymi ograniczeniami na implikowaną premię czasową na rynku obligacji. W efekcie tego zabiegu pokazano, że na dynamikę krzywej dochodowości dominujący wpływ mają zaburzenia monetarne: polityki pieniężnej oraz celu inflacyjnego. Mniejsze znaczenie mają zaburzenie produktywności inwestycji oraz preferencji konsumpcyjnych. Zaburzenie preferencji konsumpcyjnych zmienia kształt krzywej dochodowości, natomiast pozostałe oddziałują przede wszystkim na jej położenie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: