Object structure
Title:

Econometric Analysis of Producer Discount Policy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Eonometryczna analiza polityki rabatów cenowych

Creator:

Błażejowski, Marcin

Subject and Keywords:

sales modelling ; econometric discount modelling ; analysis of sales promotions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 91, s. 27-34

Abstrakt:

In the paper we present econometric analysis of producer discount policy used by one of the Polish brewer companies. The range of analysis is limited by data availability and concerns such contractor characteristics like value of given discount, type of product, amount of order, distribution channel, region, market segment. An effort of reconstructing producer discount policy will be taken.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 91 ; Econometrics, vol. 28

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: