Object structure
Title:

Coaching jako narzędzie wspierające rozwój organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Coaching as a Tool Supporting Organization Development

Creator:

Żukowska, Joanna

Subject and Keywords:

coaching ; organizacja ; coach ; strategiczny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 572-578

Abstrakt:

Artykuł ma na celu zaprezentowanie prawidłowej procedury coachingowej jako narzędzia wspierającego rozwój organizacji. Pokazane zostaną poszczególne etapy coachingu. Poza analizą literatury zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzone na grupie 120 osób w zakresie elementów coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na pokazanie wyników nieefektywnego oraz efektywnego słuchania w coachingu. Drugim istotnym obszarem badawczym będzie docenianie pracowników oraz jego wpływ na realizację ich celów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: