Object structure
Title:

Zastosowanie analizy SWOT do kreowania strategii działania w badaniach foresight - ujęcie analityczno-komparatywne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Application of SWOT Analysis to Create Strategies in Foresight Research - a Comparative and Analytical Approach

Creator:

Ziółkowski, Bożydar

Subject and Keywords:

analiza SWOT ; badania foresight ; zarządzanie strategiczne ; normatywne strategie działania ; panele ekspertów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 563-571

Abstrakt:

Podczas realizacji badań foresight dla województwa podkarpackiego analiza SWOT została zastosowana dwukrotnie. Celem niniejszego opracowania jest analityczne i porównawcze zestawienie wyników wyżej wymienionej metody pod kątem wskazania potencjalnej homogeniczności (i konsensusu) w ocenie niezależnych grup ekspertów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: