Object structure
Title:

Znaczenie i zakres działań związanych z employer branding w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Range and Importance of Activities Connected with Employer Branding in Poland

Creator:

Wojnicka, Agata

Subject and Keywords:

zarządzanie zasobami ludzkimi ; employer branding ; wizerunek pracodawcy ; efektywność pracowników ; zaangażowanie pracowników

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 482-489

Abstrakt:

W opracowaniu dokonano analizy przyczyn wzrostu znaczenia pozyskiwania i utrzymywania w firmie wartościowych, efektywnych i zmotywowanych pracowników. Autor przekonuje, iż zgodnie z trendami światowymi, również na polskim rynku pracy coraz większą popularność będzie zdobywała strategia budowania wizerunku dobrego pracodawcy. W opracowaniu zostały przedstawione istota employer branding i korzyści wynikające z wdrożenia tej strategii na podstawie najnowszej literatury oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: