Object structure
Title:

Cykl życia strategii - rozważania na temat strategicznego rozwoju organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategy Life Cycle - Thoughts on Strategic Organizational Development

Creator:

Witek-Crabb, Anna

Subject and Keywords:

cykl życia organizacji ; cykl życia strategii ; strategiczny rozwój organizacji ; zarządzanie strategiczne ; rozwój organizacyjny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 473-481

Abstrakt:

W artykule przedstawiono rozważania na temat strategicznego rozwoju organizacji rozumianego jako dojrzewanie organizacji w zakresie praktyk zarządzania strategicznego. Przemyślenia dotyczyły zmian dokonujących się zarówno w procesie zarządzania strategicznego, jak i w samej strategii wraz z dojrzewaniem przedsiębiorstwa. W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie o to, jak się będzie przejawiać strategiczny rozwój organizacji - czyli jakich zmian w praktyce zarządzania strategicznego można się spodziewać wraz z dojrzewaniem przedsiębiorstwa, odniesiono się do koncepcji cyklu życia organizacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: