Object structure
Title:

Outsourcing procesów obsługi klientów - ratunek w dobie kryzysu, czy ucieczka do przodu na czas prosperity?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Customer Care Outsourcing - Remedy for the Time of Global Crisis or a Step Forward to the Period of Prosperity?

Creator:

Skrzypek, Piotr

Subject and Keywords:

outsourcing ; procesy obsługi klientów ; kryzys

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 390-397

Abstrakt:

Outsourcing procesów obsługi klientów to jeden z możliwych kierunków strategicznego rozwoju wielu polskich firm. Obserwowany w ostatnich kilkunastu miesiącach globalny kryzys spowodował, że wielu menedżerów zaczęło dokładniej analizować ten kierunek zmian. Niniejszy artykuł opisuje to zjawisko. Wskazuje również na najważniejsze zalety takiego rozwiązania. Przedstawia najczęściej wskazywane trudności i przeszkody. Autor prezentuje pogląd, że przejęcie procesów obsługi klientów przez firmę zewnętrzną wcale nie gwarantuje sukcesu żadnej firmie. Jednakże taki krok powinien pozwalać firmie na większą konkurencyjność na rynku i lepszą adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: