Object structure
Title:

Planowanie strategiczne w średnim przedsiębiorstwie hotelarskim - model biznesu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategic Planning in a Medium Hotel Enterprise - Business Model

Creator:

Nogalski, Bogdan ; Wójcik-Karpacz, Anna ; Karpacz, Jarosław

Subject and Keywords:

sektor usług hotelarskich ; przedsiębiorstwo hotelarskie ; planowanie strategiczne ; studium badawcze

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 298-307

Abstrakt:

W niniejszym artykule podjęto problem realizacji obranego przez przedsiębiorcę modelu biznesu średniego przedsiębiorstwa hotelarskiego. Model działania (biznesu) bardziej niż plan strategiczny odpowiada zakresowi decyzji strategicznych podejmowanych przez przedsiębiorcę zarządzającego tej wielkości przedsiębiorstwem. W treści opracowania wykorzystano informacje pozyskane od przedsiębiorcy prowadzącego średnie przedsiębiorstwo w sektorze usług hotelarskich i gastronomicznych. Na tej podstawie scharakteryzowano elementy modelu biznesu tego przedsiębiorstwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: