Object structure
Title:

Zarządzanie przez delegowanie uprawnień - instytucje niewiększościowe w narodowych systemach innowacyjnych : przykład rozwiązań polskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management by Delegating Authorizations - Non-Majoritarian Institutions in the National Innovation Systems : Case Study of Poland

Creator:

Moszkowicz, Krystyna ; Kwieciński, Leszek

Subject and Keywords:

polityka innowacyjna ; narodowy system innowacji ; instytucje niewiększościowe ; nowe zarządzanie publiczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 269-278

Abstrakt:

W artykule przedstawiono nowe metody zarządzania polityką innowacyjną, do których zalicza się instytucje niewiększościowe. Pokazano główne elementy wpływające na proces ich tworzenia, a także prawne regulacje dotyczące ich funkcjonowania w warunkach polskich. Na zakończenie sformułowano tezy dotyczące instytucjonalizacji polityki innowacyjnej w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: